Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VĂN KHỐI 10

 

I/ GIÁO KHOA:                                                                                                                     
   1/ Tác gia: Nguyễn Du. Trọng tâm: Sự nghiệp văn học
   2/ Tác phẩm: Chinh phụ ngâm,  Tam quốc diễn nghĩa
Trọng tâm: Đôi nét về tác giả (dịch giả), hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật.
   3/ Các đoạn trích: Trọng tâm: vị trí đoạn trích, thuộc thơ – nêu được đại ý.
-         Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( 16 câu sau- từ “Gà eo óc...”)
-         Trao duyên ( 16 câu sau – từ “ Mai sau...”)
-          Nỗi thương mình ( 16 câu sau – từ “ Khi tỉnh rượu...” )
-         Chí khí anh hùng. (16 câu- nói về Từ Hải )
           
II/ TIẾNG VIỆT:
   1/ Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Trọng tâm: Chép một đoạn thơ trong hai tác phẩm Truyện KiềuChinh phụ ngâm (khoảng 4->6dòng) và phân tích hai đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật (tính hình tượng, tính truyền cảm) trong đoạn thơ ấy.
   2/ Thực hành các phép tu từ: phép đối, phép điệp.
Trọng tâm: Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép điệp và phép đối trong  một đoạn thơ (đã học )  
 
III/ LÀM VĂN :
   1/ Nghị luận văn học:
-         Phạm vi kiến thức: Các đoạn trích:
+ Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
+ Trao duyên
+ Nỗi thương mình
+ Chí khí anh hùng.
-         Kiểu bài:
+ Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích
+ Cảm nhận (hoặc phát biểu suy nghĩ) về số phận  hoặc vẻ đẹp của nhân vật văn học.
    2/ Nghị luận xã hội: Viết một đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 120- 150 từ), vận dụng các thao tác lập luận,  bàn về một trong số  các đề tài sau:
-         Tinh thần tự giác trong học tập.
-         Rèn luyện ý chí trong cuộc sống.
-         Tinh thần tương thân tương ái .