Chủ đề năm học

"Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh"

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VĂN KHỐI 10

 

I/ GIÁO KHOA:                                                                                                                     
   1/ Tác gia: Nguyễn Du. Trọng tâm: Sự nghiệp văn học
   2/ Tác phẩm: Chinh phụ ngâm,  Tam quốc diễn nghĩa
Trọng tâm: Đôi nét về tác giả (dịch giả), hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật.
   3/ Các đoạn trích: Trọng tâm: vị trí đoạn trích, thuộc thơ – nêu được đại ý.
-         Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( 16 câu sau- từ “Gà eo óc...”)
-         Trao duyên ( 16 câu sau – từ “ Mai sau...”)
-          Nỗi thương mình ( 16 câu sau – từ “ Khi tỉnh rượu...” )
-         Chí khí anh hùng. (16 câu- nói về Từ Hải )
           
II/ TIẾNG VIỆT:
   1/ Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Trọng tâm: Chép một đoạn thơ trong hai tác phẩm Truyện KiềuChinh phụ ngâm (khoảng 4->6dòng) và phân tích hai đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật (tính hình tượng, tính truyền cảm) trong đoạn thơ ấy.
   2/ Thực hành các phép tu từ: phép đối, phép điệp.
Trọng tâm: Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép điệp và phép đối trong  một đoạn thơ (đã học )  
 
III/ LÀM VĂN :
   1/ Nghị luận văn học:
-         Phạm vi kiến thức: Các đoạn trích:
+ Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
+ Trao duyên
+ Nỗi thương mình
+ Chí khí anh hùng.
-         Kiểu bài:
+ Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích
+ Cảm nhận (hoặc phát biểu suy nghĩ) về số phận  hoặc vẻ đẹp của nhân vật văn học.
    2/ Nghị luận xã hội: Viết một đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 120- 150 từ), vận dụng các thao tác lập luận,  bàn về một trong số  các đề tài sau:
-         Tinh thần tự giác trong học tập.
-         Rèn luyện ý chí trong cuộc sống.
-         Tinh thần tương thân tương ái .