Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

hoạt động giáo dục NGLL chủ đề "Hãy bảo vệ môi trường"

         Sáng và chiều thứ 2 ngày 29 tháng 02 năm 2010, tổ Địa Lý, trường THPT Trần Khai Nguyên tổ chức chương trình ngoại khóa chủ đề "Hãy bảo vệ môi trường" cho học sinh cả ba khối lớp.

         Mở đầu chương trình là phần trao giải cuộc thi tái chế các các phế phẩm.

Những sản phẩm đạt giải của học sinh

         Tiếp theo chương trình là phần thi của các lớp xoay quanh kiến thức về môi trường Việt Nam và thế giới cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường. Cuộc thi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích không chỉ cho các đội chơi mà còn cho cả các em học sinh là khán giả.

học sinh các lớp tham gia thi về kiến thức môi trường

         Vui nhộn và cuốn hút nhất có lẽ là phần hoạt cảnh của các em học sinh về bảo vệ môi trường. Vở kịch có nội dung nhẹ nhàng, được các em học sinh thể hiện hồn nhiên nhưng lại có tác dụng tuyên truyền giáo dục cao về ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp.

học sinh hoạt cảnh kịch bảo vệ môi trường

        Dưới đây là một số sản phẩm phục chế từ phế phẩm do học sinh toàn trường làm.

Các sản phẩm do học sinh các lớp phục chế từ phế phẩm