Chủ đề năm học

"Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh"

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011

Trong kỳ thi HSG cấp TP năm học 2010 – 2011, trường THPT Trần Khai Nguyên đã đạt được 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba; kết quả cụ thể như sau:

Môn

Họ và tên

Lớp

Giải

Ngô Tấn

Tài

12A12

Nhì

Hóa

Trần Thiện

Phượng

12A01

Ba

Sinh

Phan Thanh

12A01

Nhì

Mai Thu

12A01

Ba

Chung Vỹ Huệ

Kim

12A01

Ba

Lê Thị Ngọc

Hân

12A01

Ba

Trần Mỹ

Mai

12A01

Ba

Sử

Vũ Thị Cẩm

Vân

12A09

Nhất

Địa

Dương Công

Tấn

12A13

Nhất

Đặng Vy

Long

12A01

Nhì

Nguồn: www.hcm.edu.vn

 

-HDN-