Chủ đề năm học

"Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh"

Mẫu báo cáo thành tích cuối năm

Giáo viên đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua ( đã viết sáng kiến kinh nghiệm) lấy mẫu báo cáo thành tích dưới đây để hoàn tất hồ sơ.

- Báo cáo thành tích được lập thành 3 bộ  

- Nộp cho BGH (Cô Cẩm Hằng) Hạn cuối 18/5/2012

Đính kèmDung lượng
mau- BCTTCN(CSTĐ cap CS).doc40.5 KB